Lad dig inspirere af, hvad andre virksomheder har gjort for at få bedre tjek på affaldet:

Her kan din og andres gode historier stå.
Giv os et praj om, hvordan I har tjek på jeres affald

– og måske oplever, at d
et nytter, at det er praktisk og/eller at det betaler sig. 

 

Det nytter:

”Vi har tilmeldt virksomheden til dagrenovation. Nu har vi ikke problemer med hygiejne og lugt længere og kan derfor nøjes med at få tømt vores container til småt brændbart hver anden måned. Vores container er godt nok fem gange større end tidligere. Men selvom vi betaler for dagrenovation, og containerlejen er lidt dyrere, så vejer udgiften til tømning langt tungere i det samlede budget. Derfor har vi fået en samlet økonomisk gevinst ud af det.”

Det er praktisk:

”Vi bruger også vores pappresser til plast og sparer derved en masse plads på lageret.”

Fællesløsninger i industriområder: ”Vi har slået os sammen med nabovirksomheden. De bruger vores papcontainer, og vi lægger vores metal i deres metalcontainer.”

Det betaler sig:

”Vi kontaktede en vognmand, som nu henter vores metalaffald. Metallets pris betaler vognmandens regning – og lidt til.”

”Vi har givet en gruppe medarbejdere i varemodtagelsen ansvaret for, at sorteringen af emballage foregår efter planen. Samtidig har vi stillet en belønning i udsigt, når medarbejderne opnår et fastlagt økonomisk mål for salget af emballageaffaldet.”

”Vi opdagede, at vi opnår en langt bedre pris for vores frasorterede folieemballage, når vi sorterer i henholdsvis klare og farvede folier.”

”Vi har skiftet til en leverandør, der har rengøringsmidler i tyndere plastflasker, som vi nu kan presse i ballepresseren og sælge til genanvendelse.”