Har du et spørgsmål vedrørende din virksomheds affaldshåndtering, så skriv det her.

Spørgsmål: SKAL min virksomhed være tilmeldt afhentning af dagrenovation?

Svar: Ja! Hvis I har dagrenovation på virksomheden, så skal I sortere og håndtere det som en selvstændig fraktion. I må IKKE blande det med andre typer affald – heller ikke småt brændbart. Dagrenovation fra virksomheder kaldes også restaffald eller dagrenovationslignende affald. Du kan læse definitionen på denne type affald i § 10 i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Som virksomhed kan I vælge at tilmelde jer den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation fra husholdninger, eller I kan indgå aftale med en privat transportør/indsamler. Så kontakt jeres kommune eller en vognmand og tilmeld virksomheden til afhentning af dagrenovation.

Spørgsmål: Hvordan finder vi ud af, om vores genanvendelige affald har en værdi, som gør, at det kan sælges – eller måske afhentes uden beregning?

Svar: Priserne på genanvendeligt affald følger priserne på de internationale markeder. Det betyder, at de svinger op og ned – ligesom benzinpriserne. I jeres samlede regnskab indgår – foruden prisen (pr. ton affald) ved salg af affaldet til genanvendelsesanlægget – også jeres udgift til køb/leje af en affaldsbeholder og jeres udgift til egen transport eller afhentning ved vognmand af jeres genanvendelige affald.

Vil I selv indgå en aftale med genanvendelsesanlægget om salg/køb af jeres affald, kan I slå op i affaldsregistret og finde de anlæg i nærheden af jeres virksomhed, der modtager den pågældende type affald. Kontakt herefter genanvendelsesanlæggene og hør til deres priser og modtagebetingelser m.v.

Ønsker I at få en vognmand til at transportere/indsamle jeres genanvendelige affald, kan I slå op i affaldsregistret og søge efter en transportør eller indsamler og høre til deres priser og tilbud om afhentning m.v.

Spørgsmål: Hvad koster det for min virksomhed at aflevere affald på genbrugspladsen?

Svar: I 2015 er prisen 153 kr. (ekskl. moms) pr. besøg på genbrugspladsen – uafhængigt af hvor meget affald I afleverer. Derudover skal I betale særskilt for aflevering af farligt affald. På genbrugspladsen kan I aflevere over 40 forskellige typer sorteret affald. Genbrugspladsen er et godt tilbud for de typer affald, I producerer i små mængder, eller som I kun producerer lejlighedsvis. I disse tilfælde egner affaldsproduktionen sig måske ikke til, at I indgår aftale med en vognmand om afhentning med fast frekvens. I stedet kan I køre på genbrugspladsen med dette affald. Du kan læse ofte stillede spørgsmål om virksomheders brug af genbrugspladsen her.